Vymeňte vašu starú dlažbu za prírodný kamenný koberec 

Návod na pokládku kamenného koberca na betón

Ako pripraviť podklad

Podklad musí byť pred pokládkou suchý, zbavený nečistôt a väčších nerovností. Väčšie priehlbiny vyplňte vhodným materiálom, napr. flexi lepidlom alebo betónovým poterom.

Ako pripraviť zmes

Do pripravenej nádoby nalejte EpodurStone zložku "A" a zložku "B" spojovacej emulzie v predpísanom pomere viz podľa návodu, ktorý dostanete spolu s dodávkou materiálu. Obe zložky dôkladne premiešajte, najlepšie elektrickým miešadlom. Obsah vreca s kamenivom vsypte do plastovej nádoby, napr. Do 25 l stavebného alebo murárskeho vedrá. Pripravenú zmes vlejte do nádoby s kamenivom. Nepridávajte kamenivo do nádoby dodatočne! Potom emulziu s kamenivom poriadne premiešajte.

 

Ako zmes aplikovať na rovné plochy

Takto pripravenú zmes rozprestrite napr. drevenou latou na pripravený podklad vo vrstve cca 1 - 1,4 cm. Povrch zhutnite a vyhlaďte oceľovým hladidlom. Počas aplikácie náradie neustále utierajte riedidlom na báze acetónu, napr. S6006, aby sa na neho zmes nelepila. Takto postupujte na celej ploche.


Ako zmes aplikovať na schody a zvislé plochy

Na schody a zvislé plochy je potrebné použiť debnenie. Najskôr si pripravte dosky, ktoré narežte na potrebnú dĺžku i výšku. Dosku preskrutkujte z vonkajšej strany rovnomerne niekoľkými skrutkami, ktoré z vnútornej strany vymedzia potrebnú vzdialenosť debnenia od zvislej plochy. Takto pripravené debnenie zabaľte do zmršťovacej alebo potravinárskej fólie tak, aby na materiál nepriľnulo. Pri použití hobľovaných dosiek nemusíte dosky baliť do fólie, ale pred osadením je potreba vnútornú plochu potrieť jemne masťou. Dosky pripevnite pomocou hmoždiniek a skrutiek k vertikálnej ploche schodu až "na doraz" vymedzovacích skrutiek. Vrchná hrana dosky musí byť nad rovinou stupňa min. vo výške budúcej hornej hrany kamenného koberca. Pri aplikácii najskôr vyplňte zvislú časť pečlivým "ubíjaním" zmesi, najlepšie dreveným hranolom. Po úplnom naplnení zvislej plochy zmes aplikujte na vodorovnú plochu stupňa spôsobom, ako je popísané v časti "Aplikácia na rovné plochy".

 


8. marec 2015
6 rokov, 2 mesiace