Vymeňte vašu starú dlažbu za prírodný kamenný koberec 

Návod na pokládku kamenného koberca na štrk

Ako pripraviť podklad

Vykopte miesto v hĺbke min. 15 cm v tvare budúceho chodníka alebo spevnenej plochy. Na dno výkopu rozložte geotextíliu či inú netkanú textíliu o gramáži min. 150 g / m² z dôvodu zvýšenej pevnosti podkladu a zabráneniu prerastaniu vegetácie. Do takto pripraveného výkopu navezte drvené kamenivo s frakciou 16-32 mm (makadam) do výšky 3 cm pod hornú hranu výkopu.

Zásyp zhutnite vibračnou doskou. Na takto pripravený podklad rozprestrite a vypnite tkanú záhradnú textíliu. Pred aplikáciou finálnej vrstvy odporúčame ukotviť okraje a rohy pomocou klincov a skôb k podkladu, aby sa textília nekrčila alebo neposúvala. Okraje chodníka je vhodné osadiť záhradnými obrubníkmi, prípadne iným okrajovým materiálom. 

Objednali ste si pokládku kamenného koberca na štrk, ale netrúfate si na prípravu podkladu? Nevadí. Podklad si pripravíme.

 


Ako pripraviť zmes

Do pripravenej nádoby nalejte EpodureStone zložku "A" a zložku "B" spojovacej emulzie v predpísanom pomere viz podľa návodu, ktorý dostanete spolu s dodávkou materiálu. Obe zložky dôkladne premiešajte, najlepšie elektrickým miešadlom. Obsah vreca s kamenivom vsypte do plastovej nádoby, napr. do stavebného 25 l vedra alebo murárskeho "Kalfasu". Pripravenú zmes emulzie kompletne vlejte do nádoby s kamenivom. Nepridávajte dodatočne kamenivo do nádoby! Následne riadne premiešajte emulziu s kamenivom.

 

 


Aplikácia na rovné plochy

Takto pripravenú zmes rozprestrite napr. drevenou latou na pripravený podklad vo vrstve cca 1 - 1,4 cm. Povrch zhutnite a vyhlaďte oceľovým hladidlom. Počas aplikácie náradie neustále utierajte riedidlom na báze acetónu, napr. S6006, aby sa na neho zmes nelepila. Takto postupujte na celej ploche.

Kamenný koberec Naturestone realizujte za vonkajšej teploty min. + 10 ° C.


3. máj 2015
6 rokov