Potrebujete poradiť?
+420 778 738 745   (Po – Pá: 8 – 12; 12.30 – 15.30)

Balkonové systémy

Podlahové súvrstvia pre balkóny, terasy, lávky a všade tam, kde je požadovaná schopnosť preklenutie statických trhlín v podklade podľa STN 73 62 42 príloha C do 2 mm a / alebo preklenutie dynamických trhlín v podklade do 0,5 mm podľa ČSN 1062-7 príloha B1, podľa triedy B 4.1 so zaručenou vodotesnosťou a Šmykľavosť podla ČSN 74 4505 odst. 4.17.3.

Základné skladba pre všetkých pochôdzne vrstvy

Penetrácia

cca 0,6 kg/m² podľa stavu podkladu
presyp do matu
krem. piesok 0,3-0,8 mm
3,0 kg/m²
Membrána hydroizolačná   

1,0 kg/m²v


SKLADBY pochôdznych VRSTIEV

1. Nášľapná vrstva protišmyková  farebná

Krycia vrstva 

0,50 kg/m²
  vmiešať krem. piesok 
0,1-0,5 mm
0,30 kg/m²
Nášľapná vrstva

0,10 kg/m²
vmiešať Lena Antislip

0,006 kg/m²

2. Nášľapná vrstva protišmyková s Chipsy

Krycí vrstva

 0,50 kg/m²
 vmiešať krem. piesok   
0,1-0,5 mm 
0,20 kg/m²
Prehoz Chipsy


Nášľapná vrstva

0,10 kg/m²
vmiešať Lena Antislip    

0,006 kg/m²

3. Nášľapná vrstva kamenný koberec

Nášľapná vrstva kamenný koberec
kamenivo frakcia 3-5 mm
cca 25,0 kg/m²


cca 1,25 kg/m²

4. Nášľapná vrstva dlažba lepením

Lepení dlažby 

cca 2,0 kg/m² podľa stavu podkladu
Dlažba


Škárování

viz. následujúca tabulka
Spotreba skárovacej hmoty
Rozmer Škára Spotreba
50 x 50 mm 3x3 mm cca 0,7 kg/m2
100 x 100 x 6 mm 3-5 mm cca 0,6 až 1 kg/m2
100 x 100 x 10 mm 3-5 mm cca 1 až 1,6 kg/m2
100 x 100 x 8 mm 3-5 mm cca 0,4 až 0,7 kg/m2
300 x 300 x 10 mm 3-5 mm cca 0,4 až 0,6 kg/m2
120 x 240 x 12 mm 3-5 mm cca 1,2 až 2 kg/m2

Nenechajte si prekĺznuť medzi prsty