Návod na pokládku kamenného koberce v interiéri

26. května 2012

Kvôli spotrebe aplikovaného materiálu musí byť podklad v interiéri pred pokládkousuchý, čistý

a ideálne rovný.